Maskinsanering



Vi sanerar alla era maskiner, små som stora.


Genom att låta oss underhålla era maskiner kan ni fokusera på er kärnverksamhet samtidigt som ni kan undvika att hantera miljöfarliga ämnen som asbest i egna lokaler.
Våra kunder säger även att deras personalen blir mer nöjd och att livslängden på maskinerna ökar. 


Vi har hög kompetens och modern teknik som gör att vi kan sanera maskiner som använts i alla byggsammanhang, allt från att ta bort ytrost till asbest.