Asbest och PCB-hantering


Vi utför alla slags asbest och PCB saneringar.


Xitus medarbetare har hög kompetens och rätt utbildningar för att kunna genomföra asbest och PCB uppdrag på ett miljösmart och säkert sätt samtidigt som vi kan säkerställa hög kvalité för våra kunder.


Vi tar hand om hela processen från besiktning till avfallshantering så att ni slipper.